Belangrijk nieuws:


Amersfoort ondersteunt zoektocht bewoners naar wijkcentrum nieuwe stijl

Wijkbewoners Zielhorst presenteren als eerste concreet alternatief voor wijkcentrum


DeStadAmersfoort.nl/Gemeente Amersfoort/Stichting Red De Bieb Zielhorst/KEI – Van de nood een deugd maken. Dat is wat Amersfoorters doen, nu de gemeente haar wijkcentra afstoot. Reden zijn gemeentebrede bezuinigingen en een andere visie op het welzijnswerk. Meerdere groepen bewoners pakken de handschoen op en denken na over een ‘wijkcentrum nieuwe stijl’. Het is een vervolg op het vertrouwde wijkcentrum, met behoud van functies waar vanuit de buurt behoefte aan is en een stevigere rol in het beheer.


Afgelopen weekend werd het eerste concrete alternatief voor een wijkcentrum gepresenteerd. Stichting Red De Bieb Zielhorst – ontstaan rondom het te sluiten wijkcentrum in Zielhorst – heeft een ‘bovenwijks ontmoetingscentrum’ voor ogen. Een Alevitische vereniging (bestaande uit leden die zichzelf omschrijven als 'Turkse humanisten') wil in het wijkcentrum investeren.


Welzijn nieuwe stijl

De bezuiniging op de wijkcentra in Amersfoort staat niet op zich. Het is onderdeel van een gemeentebrede bezuinigingsopgave van € 20 miljoen. En, het is onderdeel van een andere visie op het welzijnswerk, waarin niet de gebouwen centraal staan, maar de welzijnsactiviteiten zelf.


Het welzijn nieuwe stijl moet leiden tot minder gebouwen, een grotere rol en verantwoordelijkheid voor wijkbewoners en alleen indien nodig een ondersteunende rol van de gemeente en andere instanties. De gemeente zegt bij monde van wethouder Boeve te hopen “dat het welzijnswerk door de betrokkenheid van mensen, meer waarde geeft aan de wijken”. tuinset


De gemeente heeft vier sporen benoemd waarlangs het nieuwe wijkwelzijn wordt vormgegeven:


  •  

Sociale agenda: in nauwe samenwerking met de wijk bepalen welke activiteiten nodig en gewenst zijn.

  • Makelpunt: samen met de wijk werken aan voldoende ruimte en activiteiten voor ontmoeting.
  • Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing activiteiten: onderzoeken welke activiteiten in de wijkcentra elders onderdak kunnen vinden.
  • Maatschappelijke overname wijkcentra: geïnteresseerde partijen uitnodigen wijkcentra te huren en daarbij het pand (gedeeltelijk) beschikbaar stellen aan bewoners voor wijkactiviteiten. stabu bestek

Lokaal expertteam ondersteunt initiatieven

Bewoners die plannen hebben om een wijkcentrum over te nemen, kunnen kosteloos een beroep doen op een expertteam van de gemeente. Wethouder Boeve: “Ik heb al van verschillende groepen bewoners gehoord dat zij plannen hebben om ‘hun’ wijkcentrum over te nemen. Daarom heb ik een expertteam uitgenodigd, om deze groepen inwoners bij te staan met advies over hun expertise: stedenbouw, architectuur of maatschappelijk betrokken ondernemen. Zij zijn alle vier betrokken Amersfoorters die bereid zijn om te helpen de ideeën en plannen van wijkbewoners concreter te maken.”


Een van deze experts is Ingrid de Moel van Bouwstenen voor Sociaal. Begin maart heeft ze een eerste gesprek gehad met mensen die het beheer van een buurthuis willen overnemen. De Moel: “De hoofdvraag is steeds: is het haalbaar? En zo niet, wat kunnen we adviseren om het haalbaar te maken? Als we denken dat een plan niet haalbaar te maken is, zijn we daar als expertteam reëel in. Het is een spannend traject, dat voor iedereen nieuw is en een zoektocht betekent naar nieuwe verhoudingen”, aldus De Moel. waalformaatUitnodiging aan de stad

Een maand geleden deed de gemeente een uitnodiging aan geïnteresseerde partijen in de stad om wijkcentra over te nemen. Ze benoemde daarbij wel een aantal voorwaarden. Een voorbeeld is dat de hoofdhuurder bereid is het gebouw ook (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor welzijnsactiviteiten. Of de huurprijs: die is afhankelijk van het soort gebruik van het pand. Bewoners kunnen tegen kostprijs afnemen, voor commerciële activiteiten geldt een marktconforme prijs.


letar du efter insatsrör skorsten

som du har kommit till rätt ställe , de har levererat rökrör och  Bastuskorsten och modulskorsten` och glöm inte att du kan också hitta skorstensrör  hitta kartell stoelen


Red De Bieb Zielhorst

Inmiddels werken bewonersgroepen in de wijken Randenbroek, Zielhorst, Kruiskamp en Vinex-wijk Nieuwland aan plannen om het welzijnswerk voort te kunnen zetten. Ze vormen de eerste in een reeks van drie fasen, waarin de gemeente de interesse en mogelijkheden voor de overname van wijkcentra peilt. De overige wijkcentra volgen in 2013 en 2014. Rondreis Oezbekistan rondreis marokko


Voorbeelden elders in het land

Amersfoort mag dan redelijk uniek zijn in de mate waarin wijkcentra afgestoten worden – immers: op termijn wil de gemeente ze allemaal kwijt – op plekken elders in het land gebeurt het ook en soms al langer. Gemeente Breda wordt bijvoorbeeld gezien als koploper met haar accommodatiebeleid. Begin dit jaar maakte ook Gemeente Den Haag bekend als gevolg van bezuinigingen in de welzijnssector een groot aantal club- en buurthuizen te sluiten. Kijk op de website van Bouwstenen voor Sociaal voor nog meer voorbeelden. keramische dakpannen


Nog meer voorbeelden van bewonersbeheer zijn eveneens te vinden op de website van Bouwstenen voor Sociaal.

Naast particulier interieuradvies biedt Berden ook oplossingen voor de zakelijke markt. Met ons ruime assortiment design merken en bijzondere design objecten bent u altijd verzekerd van een unieke interieurcompositie. Comfortabel design met een duurzame schoonheid, in de juiste sfeer. Vanwege de samenwerking met de beste design labels, kunt u bij Berden terecht voor uw complete projectinrichting op niveau. Wij kunnen u een totaalconcept bieden bij de inrichting van particuliere of zakelijke objecten, indien gewenst compleet met stoffering en verlichting. horeca inrichten design verlichting


Op verschillende plekken, verspreid over het land, gaan bewoners een onderneming opzetten die tot doel heeft hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Het is daarbij het streven dat deze BewonersBedrijven zoveel mogelijk hun eigen geld gaan verdienen, onder bestuur van bewoners. De principes van een BewonersBedrijf zijn ontleend aan de manier waarop in Engeland Development Trusts en Community Enterprises opereren. rubber tegels


Stedelijke vernieuwing op uitnodiging aluminium gevelbekleding

De manier waarop in Amersfoort partijen uit de stad uitgedaagd worden wijkcentra over te nemen past in het perspectief van ‘Stedelijke vernieuwing op uitnodiging’. Het is een van de belangrijkste uitkomsten uit een denktank van partners onder leiding van KEI en fusiepartner Nicis Institute, om na te denken over de toekomst van de stedelijke vernieuwing. betonplatenStadslandbouw krijgt steeds meer voet aan de grond in Rotterdam


Uit je eigen Stad/Architectenweb/Eetbaar Rotterdam - Stadslandbouw wordt steeds populairder. Ook in Rotterdam wint het ‘boeren in de stad’ aan terrein. Deze maand is de bouw van stadslandbouwbedrijf ‘Uit je eigen stad’ van start gegaan op een oud rangeerterrein bij het Marconiplein. Het bedrijf wil hiermee de stadsbewoner dichter bij de oorsprong van zijn eten brengen.


‘Uit je eigen Stad’ plant, zaait, kweekt en teelt op braakliggende terreinen in de stad. Het rangeerterrein waarop de eerste locatie van het stadslandbouwbedrijf komt, voorziet in een winkel, kassen, restaurant en akkers waarop stedelingen kunnen komen kijken hoe de gewassen groeien en mogen meehelpen. Dat kan op verschillende manieren:  als vrijblijvende consument,  boer of kok. Ook organiseert het stadslandbouwbedrijf oogstfeesten, educatieve workshops en kinderactiviteiten. schildersbedrijf hilversum


EHBO centrum. voor alle soorten ehbo koffers bent u hier aan het juiste adres vele soorten en maten ehbo koffers hebben zij op vooraad dus neem snel contact op als u vragen heeft over een ebho koffer


Boeren in de rafelranden van de stad

Het stadslandbouwbedrijf wil bewust de ‘rafelranden’ van de stad opzoeken; desolate industrielocaties en gebieden die wachten op herontwikkeling. “Onze teeltsystemen zijn flexibel, opschaalbaar en dupliceerbaar. We produceren deels in gebouwen, deels buiten en voornamelijk los van de grond.” Dat is volgens een van de initiatiefnemers, Huibert de Leede, het verschil met andere initiatieven in Nederland: ‘Uit je eigen Stad’ produceert zowel binnen als buiten. “Hightechtoepassingen worden gecombineerd met 'ouderwetse' akkers. We proberen de mogelijkheden af stemmen op de dynamiek van de stad”. rondreis ethiopië


Crowdfunding

Om de bouw en aanleg van de eerste locatie op de Marconistrip financieel van de grond te krijgen, hebben diverse partijen, inclusief de initiatiefnemers,  een voorfinanciering gedaan. Door het economisch zware weer is het lastig banken achter je project te krijgen. Dat geldt ook voor ‘Uit je eigen stad’. Daarom zoekt het stadlandbouwbedrijf voor verdere financiering van de eerste locatie naar alternatieve  vormen, zoals crowdfunding.  Het is de bedoeling dat deze investeringen in het project zich uiteindelijk terug gaan verdienen. “Op die manier kun je er aan bijdragen dat we daadwerkelijk kunnen starten en word je mede-eigenaar van de eerste locatie op de Marconistrip in Rotterdam”, aldus een Huibert de Leede van het stadslandbouwbedrijf. kachelpijp


Uitbreiden

Het plan is om op verschillende locaties in Rotterdam actief te zijn. Deze locaties moeten minstens 10 jaar beschikbaar zijn. Na het Marconiplein zijn er plannen voor uitbreiding naar Katendrecht, noord en het centrumgebied van Rotterdam. Bij succes wil ‘Uit je eigen Stad’ ook uitbreiden naar andere steden. De stichting ontwikkelt en exploiteert dan de plaatselijke stadslandbouwbedrijven. ‘Uit je eigen Stad’ werkt samen met een reeks aan organisaties en bedrijven, waaronder woningcorporatie Havensteder, BAM-woningbouw Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Eetbaar Rotterdam en Rotterdamse Oogst.


Kansenkaart voor  stadslandbouw

Het idee om eten te produceren in een stedelijke omgeving bestaat al langer. Andere Rotterdamse voorbeelden zijn ‘Rotterdamse Oogst’ en het project ‘Van grond tot Mond’.  Sinds 2007 is een groep Rotterdammers onder de naam ‘Eetbaar Rotterdam’ actief als expertisegroep om stadslandbouw in Rotterdam te stimuleren en initiëren. In het onderzoek “Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam” (2011)  is hun visie uitgewerkt tot een kansenkaart voor Rotterdam.  Ze presenteren geen definitieve stadslandbouwkaart, omdat het gebied daarvoor te veel in beweging is. Maar volgens ‘Eetbaar Rotterdam’ laten de onderliggende principes wel zien hoe je stadslandbouw in kan zetten in de verduurzaming van de stad. Bekijk de kansenkaart en lees meer over het onderzoek… trouwringenNEPROM en NVB adviseren Bouwteam om vooral op korte termijn te focussen


NVB/NEPROM/KEI - De bouw- en ontwikkelingssector heeft op dit moment behoefte aan kortetermijnmaatregelen om veilig door de crisis te komen. Dit benadrukken de NEPROM en NVB in een gezamenlijke brief aan het Bouwteam van minister Spies. Cruciaal hierbij is dat er weer voldoende krediet komt voor de vastgoedsector, en dat er fiscale prikkels komen om energiezuinigheid in de gebouwde omgeving te stimuleren. De twee brancheverenigingen noemen in hun brief vier kernpunten die de bouwsector voor de korte termijn mede op de been kunnen houden. Ook dragen zij lange-termijnoplossingen aan voor een sterkere bouwsector. Souche de cheminée


De Nederlandse woning- en utiliteitsbouw bevindt zich in een ingrijpende transitie schrijven de NVB en NEPROM. De sector heeft niet alleen te kampen met de gevolgen van de crisis. “De bouwopgave wordt op langere termijn ook beïnvloed door demografische en ruimtelijke veranderingen, en door de toenemende noodzaak van duurzaamheid en energiezuinigheid”, aldus de brancheorganisaties in hun brief aan het Bouwteam. Dit Bouwteam is door het kabinet geïnstalleerd en bestaat uit experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen. Zij buigen zich over de vraag hoe de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. Het team stelt daarvoor een Toekomstagenda Bouw op en nodigt partijen uit de sector en daarbuiten uit om een bijdrage te leveren aan de investerings- en innovatieagenda.


NVB en NEPROM pleiten ervoor om in te zetten op korte termijn maatregelen om veilig door de crisis heen te komen, en vervolgens pas aan lange termijnoplossingen te werken. conduit de fumée


Voor de korte termijn benoemen zij vier kernpunten:


    Voldoende krediet (funding) voor de vastgoedsector;

    Fiscale prikkels om duurzaamheid en energiezuinigheid in de gebouwde omgeving te stimuleren;

    Eenvoudiger wet- en regelgeving en kortere doorlooptijden;

    Een groter kostenbewustzijn bij gemeenten.


Voldoende funding voor de vastgoedsector

Het belangrijkste advies van NEPROM en NVB is dat er snel een oplossing moet komen voor het huidige financieringsprobleem in de vastgoedsector.


“Het is voor de stabiliteit van de vastgoedmarkten en daarmee de gehele Nederlandse economie cruciaal dat er genoeg funding beschikbaar blijft. Zonder dat zullen de vastgoedmarkten en prijzen instorten”, schrijven zij. De politiek moet samen met de toezichthouders minder krampachtig gedrag tonen, is hun stelling: “het dichtdraaien van de financieringskraan door toezichthouders en banken heeft de bouwsector nu in een wurgende greep”. Daarnaast moet nieuw kapitaal gezocht worden: het moet voor pensioenfondsen, verzekeraars, buitenlandse geldverstrekkers, etc. aantrekkelijker worden gemaakt om te investeren in Nederlandse hypotheken, aldus NVB en NEPROM.


Stimuleren energiezuinigheid: ‘kijk naar autobranche’

De brancheorganisaties adviseren het Bouwteam om voor het tweede kernpunt - het op korte termijn stimuleren van duurzaamheid en energiezuinigheid in de gebouwde omgeving- naar de autobranche te kijken. De fiscale en financiële prikkels die worden gegeven op energiezuinige auto’s, kan volgens hen ook prima van toepassing zijn voor de bouw of renovatie van energiezuinige en duurzame gebouwen. Kopers van deze energiezuinige woningen zouden daarnaast ‘beloond’ moeten worden door de mogelijkheid van een ruimere hypotheek omdat zij minder hoge energielasten hebben dan bewoners van oude huizen. Met deze constructie vormen de totale woonlasten de basis voor de hypotheekruimte en niet uitsluitend de hypotheeklasten. Volgens beide organisaties is nu echter nog het omgekeerde het geval.


Eenvoudiger wet- en regelgeving

Verder pleiten NEPROM en NVB voor een eenvoudiger wet- en regelgeving en kortere doorlooptijden in de bouw. Dit zal volgens hen de voortgang van bouwprojecten bevorderen sloggi , sloggi sensation hipster , sloggi control maxi en de sloggi ondergoed kosten helpen verlagen: “De complexe wet- en regelgeving is binnen de bouw al jarenlang een doorn in het oog. Dit leidt tot veel tijdverlies en daarmee tot onnodig hoge kosten. Ieder bedrijf in de bouw beseft dat kostenreductie momenteel van levensbelang is”, schrijven zij in hun brief.


Dit sluit goed aan bij de Crisis- en herstelwet, die in 2010 door het kabinet Balkenende in het leven werd geroepen en zowel uit tijdelijke als permanente maatregelen bestaat. Doel van wet is om de bouwsector een impuls te geven in tijden van economische crisis. Concreet betekent dit kortere procedures, het schrappen van onderzoek naar alternatieven en het inperken van beroepsmogelijkheden. Er is momenteel echter discussie gaande over de vraag of de tijdelijke wetgeving permanent gemaakt moet worden. Lees er hier meer over… blokhutten


Gemeenten kostenbewust(er)

Tot slot stellen de twee brancheorganisaties dat gemeenten moeten accepteren dat de huidige markt lagere grondprijzen met zich meebrengt. “Vanzelfsprekend doet een forse daling van de grondopbrengsten pijn, maar het is wel noodzakelijk om het bouwproces en het proces van stedelijke vernieuwing overeind te houden”, schrijven zij. Het betekent volgens hen tegelijkertijd dat het oude verdienmodel voor gemeenten bij bouwprojecten voorbij is. Daarnaast vinden zij dat gemeenten niet langer hun bouwleges kunnen blijven verhogen. “Maar ook marktpartijen hebben een opgave om tot kostenreductie te komen”, aldus de NVB en NEPROM.


Waterpijpwebshop. voor alle soorten waterpijpen zit u hier goed groot klein rood zwart en geel waterpijp webshop levert vele modellen en in verschillende prijsklasse als u zelf een keer wilt waterpijp roken kunt u bijvoorbeeld kijken naar een budget waterpijp om te proberen als dit bevalt kunt u altijd nog een uitgebreide waterpijp kopen voor sommige ook wel bekend als shisha kopen.


Organische gebiedsontwikkeling

Naast deze vier kernpunten,  geven NEPROM en NVB het Bouwteam ook een reeks adviezen voor de middellange en lange termijn. Zo bepleiten zij o.a. de invoering van een saneringsfonds om eigenaren van vastgoed eerder te bewegen tot transformatie of herontwikkeling over te gaan.


Nos conduits de cheminée de fabrication Allemande et de conduit de cheminee qualité irréprochable doivent respecter un cahier des charges très strict. Vous pouvez donc être certains d’obtenir un produit de qualité supérieure et de bénéficier d’un rapport qualité-prix exceptionnel. tubage cheminée 


Ook stellen zij dat -als gevolg van het beperkte investeringskapitaal- zeker in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen en transformatieopgaven een veel geleidelijker, stapsgewijze aanpak van gebiedsontwikkeling wenselijk is. “Minder vanuit blauwdrukken en gedetailleerd uitgewerkte plannen en meer inspelend op de markt van het moment, op kansen die voorbij komen. Dit vraagt een andere ontwikkelingsstrategie bij private partijen én bij overheden.” Deze gedachte sluit aan bij die van organische gebiedsontwikkeling ofwel natuurlijke wijkvernieuwing, waarbij ruimte is om spontaniteit en flexibiliteit toe te laten gevel renoveren  gevelbekleding prijs 


Bedrijvengids:


Ondergoed.nl is de webshop voor uw armani ondergoed , HOM ondergoed , sloggi ,


Jollie ongediertebestrijding. heeft u last van muizen of bijvoorbeeld een wespennest neem dan contact op voor ongediertebestrijding utrecht zodat u straks ook weer plaagvrij door u huis kunt.


Bent u op zoek naar bedrijfsruimte venlo? Wij helpen u graag verder. Ook voor een leuke hippe kantoorruimte venlo bent u hier aan het goede adres. 14/12


Shoebaloo. bent u opzoek naar nieuwe schoenen neem dan een kijkje bij shoebaloo zij hebben vele uiteenlopende merken hierbij kun je denken aan versace of isabel marant maar natuurlijk ook aan proenza schouler 


Kobeko. de specialist op het gebied van u vakantie texel via deze partij kunt u huisje huren texel of een bungalow huren texel zodat u straks geniet van een volledig verzorgde accommodatie op het mooie nederlandse eiland texel heeft veel bungalows voor het ieder jaar terugkerende publiek naar het eiland voor de mensen die liever geen bungalow texel is er nog vakantiehuis texel en appartament texel zo heeft het eiland voor ieder wat wils. cellenbeton en cellenbetonblokken


Morpheus Beddengoed voor dekbedovertrekken en beddengoed


Bij stoelenshop vindt u de meest uitgebreide collectie stoelen tegen goede en scherpe prijzen. Voor sterke merken of goedkopere kwaliteit kunt u altijd bij de stoelenshop terecht. big green egg